Informacja o połączeniu spółek  Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. ze spółką ,,KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o.

Połączenie nastąpiło dn. 01.02.2023 r. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze przeniesienia całego majątku spółki „KORAL” sport
i rekreacja sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. (spółka przejmująca).

Wszystkie prawa i wszystkie zobowiązania „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. stały  się z dniem połączenia prawami i zobowiązaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skutek ten nastąpił z mocy prawa, bez konieczności zawierania jakichkolwiek aneksów lub dodatkowych porozumień.

 

Poniżej wskazujemy dane rejestrowe spółki przejmującej:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica

NIP: 6571025692

REGON: 260578163

KRS: 0000407915

Wysokość kapitału zakładowego: 3 768 000,00 PLN

Nr konta: 74 8493 0004 0070 0200 0622 0001

Zarząd: Zdzisław Zięba             – Prezes Zarządu

               Teresa Gawęcka           – Wiceprezes Zarządu

Jacek Kubicki              – Wiceprezes Zarządu d/s rekreacji

 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby od dnia 01.02.2023 r. wszystkie dokumenty (w tym Faktury, jeśli są wystawiane), zawierały w/w dane: Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w przeciwnym wypadku dokumenty mogą wymagać korekty.

Dla Państwa, jako naszych klientów, fakt ten nie wiąże się z żadnymi zmianami w procesie obsługi klienta. Nasza dotychczasowa oferta produktów również pozostaje niezmieniona. Nie planuje się także żadnych zmian kadrowych i pod tym względem wszystko zostaje tak jak było do tej pory. Wszystkie znane Państwu osoby kontaktowe jak zawsze służą radą i pomocą.

Liczymy na dalszą dobrą współpracę z Państwem. W razie jakichkolwiek pytań wątpliwości z Państwa strony prosimy o kontakt, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

 

z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu

/-/ Zdzisław Zięba

Poprzedni PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy

ul. Kielecka 9,  26-026 Morawica

NIP: 6571025692

REGON: 260578163

KRS: 0000407915

Wysokość kapitału zakładowego: 3 768 000,00 PLN

 

E-PUAP: /zgkmorawica/domyslna


Zakład czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 07:30- 15:30


Miasto i Gmina Morawica

www.morawica.pl

www.zgkirmorawica.pl© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content