PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Połączenie odbywać się będzie w trybie połączenia przez przejęcie uregulowane w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i wynika z chęci uproszczenia procesów rozliczeniowych realizowanych przez Spółki zadań na rzecz Miasta i Gminy Morawica, a także osiągnięcia synergii z działalności połączonej spółki.

 

Połączenia Spółek nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej „Koral” sport i rekreacja sp. z o.o., na Spółkę Przejmującą Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. w zamian za udziały utworzone w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które następnie wyda Wspólnikowi Spółki Przejmowanej – Miastu i Gminie Morawica.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy

ul. Kielecka 9,  26-026 Morawica

NIP: 6571025692

REGON: 260578163

KRS: 0000407915

Wysokość kapitału zakładowego: 3 768 000,00 PLN

 

E-PUAP: /zgkmorawica/domyslna


Zakład czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 07:30- 15:30


Miasto i Gmina Morawica

www.morawica.pl

www.zgkirmorawica.pl© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content