Dokumenty do pobrania

www.zgkirmorawica.pl

Nazwa dokumentu:

Plik do pobrania:

Protokół zdawczo-odbiorczy

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

Zlecenie usunięcia awarii

Zlecenie wykonania usługi

Wniosek o zmianę danych odbiorcy/płatnika

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzenie ścieków

Wniosek o rozłożenie należności na raty

Wniosek o zamknięcie wody na okres zimowy

Wniosek o określenie warunków technicznych

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych droga elektroniczną

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji dostępu do usług cyfrowych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy

ul. Kielecka 9,  26-026 Morawica

NIP: 6571025692

REGON: 260578163

KRS: 0000407915

Wysokość kapitału zakładowego: 3 768 000,00 PLN

 

E-PUAP: /zgkmorawica/domyslna


Zakład czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 07:30- 15:30


Miasto i Gmina Morawica

www.morawica.pl

www.zgkirmorawica.pl© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content