Nasza Misja

Naszą misją jest tworzenie i utrzymanie przyjaznego, zbalansowanego środowiska miejskiego poprzez efektywną gospodarkę komunalną, jednocześnie promując aktywność fizyczną oraz sport i rekreację wśród mieszkańców. Osiągnięcie zrównoważonego zarządzania zasobami miejskimi jest naszym priorytetem, skoncentrowanym na ochronie środowiska naturalnego i wspieraniu rozwoju społeczności lokalnej. Dążymy do doskonałości w obszarach usług wodno-kanalizacyjnych, utrzymania czystości, pielęgnowania zieleni, sportu i rekreacji oraz innych sfer istotnych dla poprawy jakości życia mieszkańców Gminy.

“Nasze działania są ukierunkowane na ciągłe doskonalenie procesów, podnoszenie standardów świadczonych usług oraz rozwijanie nowych inicjatyw zgodnych z oczekiwaniami naszych klientów.”

– Zdzisław Zięba,
Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Sp. z o.o.

Aktualności:

Nasze oddziały:

W liczbach:

oddziałów spółki
0
sieć wod-kan
0 km
przyłączy
0
przepompownie ścieków
0

Tu jesteśmy:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy

ul. Kielecka 9,  26-026 Morawica

NIP: 6571025692

REGON: 260578163

KRS: 0000407915

Wysokość kapitału zakładowego: 3 768 000,00 PLN

 

E-PUAP: /zgkmorawica/domyslna


Zakład czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 07:30- 15:30


Miasto i Gmina Morawica

www.morawica.pl

www.zgkirmorawica.pl© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content