Zgłaszanie zużycia wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy

Przygotowaliśmy dla Państwa kilka możliwości podania stanu wodomierzy.

Wskazania wodomierzy można zgłaszać:

1.Poprzez formularz elektroniczny 

wypełniając formularz na naszej stronie internetowe

2. Wysyłając e-mail

na adres e.ubozak@zgkirmorawica.pl

3. Telefonicznie:

pod nr. telefonu  41 31 14 795 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

4. Osobiście:

W siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Sp. z o.o. ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica.

Faktury podane drogą mailową oraz telefonicznie zostaną do państwa przesłane Pocztą Polską w formie papierowej lub w przypadku wyrażenia zgody i podania adresu  e-mail pocztą elektroniczną.

W przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie faktur drogą elektroniczną, prosimy o pobranie oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.
Następnie wypełnione oświadczenie prosimy przesłać na adres e-mail e.ubozak@zgkirmorawica.pl  lub dostarczyć do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy.

W przypadku gdy, inkasent nie ma możliwości odczytu wodomierza, przez dwa okresy obrachunkowe, a odbiorca nie poda wskazania wodomierza. Faktura zastanie wystawiona na podstawie prognozy obliczonej ze średniego zużycia z poprzednich miesięcy obrachunkowych.

Zwracamy również uwagę na prawidłowy odczyt wodomierza przy podawaniu jego stanu. Informujemy, że należy odczytywać i podawać tylko czarne cyfry zakreślone czerwonym kolorem na zdjęciu poniżej .

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy

ul. Kielecka 9,  26-026 Morawica

NIP: 6571025692

REGON: 260578163

KRS: 0000407915

Wysokość kapitału zakładowego: 3 768 000,00 PLN

 

E-PUAP: /zgkmorawica/domyslna


Zakład czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 07:30- 15:30


Miasto i Gmina Morawica

www.morawica.pl

www.zgkirmorawica.pl© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content