Taryfy za wodę i ścieki

ZGKiR w Morawicy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z decyzją nr KR.RZT.70.336.2021 z dnia 20 października 2021 r.  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wprowadzone zostają nowe taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z przedmiotową decyzją, opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 02.11.2021 r (data uprawomocnienia się w/w decyzji 10.11.2021 r.) na terenie miasta i gminy Morawica ulegają zmianie opłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Decyzja KR.RZT.70.336.2021- pobierz

Regulamin określa zasady świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej  i Rekreacji w Morawicy Sp. z o.o. oraz prawa i obowiązki odbiorców jego usług. Regulamin jest dostępny w siedzibie przedsiębiorstwa ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy

ul. Kielecka 9,  26-026 Morawica

NIP: 6571025692

REGON: 260578163

KRS: 0000407915

Wysokość kapitału zakładowego: 3 768 000,00 PLN

 

E-PUAP: /zgkmorawica/domyslna


Zakład czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 07:30- 15:30


Miasto i Gmina Morawica

www.morawica.pl

www.zgkirmorawica.pl© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content