Kompost Brzeziński

www.zgkirmorawica.pl

Kompost Brzeziński
Kompostowanie to metoda produkcji wartościowego nawozu organicznego. Odpady organiczne przy udziale tlenu i mikroorganizmów są przetwarzane i rozkładane na związki proste, łatwiejsze do przyswojenia przez rośliny. Kompost jest nawozem organicznym poprawiającym strukturę gleby jej właściwości zwiększając w glebie zapas próchnicy, makro i mikroelementów.

„Kompost Brzeziński” jest środkiem poprawiającym właściwości gleby przeznaczonym do poprawy żyzności wszystkich gleb i ich rekultywacji. Środek ten zalecany jest również pod uprawy polowe roślin rolniczych takich jak zboża oraz roślin o dłuższym okresie wegetacji takich jak: ziemniaki, buraki, rzepak, kukurydza oraz do uprawy roślin ozdobnych na rabatach oraz do zakładania trawników.

Analizy chemiczne “Kompostu Brzezińskiego” wykonane Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach wykazały, że spełnia on wszelkie możliwe wymagania określone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla nawozów organicznych. 

Kompost posiada zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu Decyzja Nr G-759/18

Sposób stosowania oraz wielkość dawek

Dawki środka należy dostosować do potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleby, uwzględniając że 10 Mg środka zawiera co najmniej 50 kg azotu ogółem (N) i 50 kg fosforu w przeliczeniu P2O5 i 10 kg potasu w przeliczeniu na K2O.

Dopuszczalna dawka środka o zawartości suchej masy 48,5 % wynosi 8,8 Mg/ha/rok lub 17,6 Mg/ha raz na dwa lata lub 26,4 Mg/ha raz na 3 lata

Uprawy polowe roślin rolniczych i rekultywacja gleb środek „Kompost Brzeziński” jako środek przedsiewny najlepiej zastosować jesienią pod orkę lub na wiosnę. Należy go równomiernie rozprowadzić po powierzchni i wymieszać z glebą przy pomocy urządzeń i narzędzi rolniczych. Można go stosować raz na dwa lata w dawce do 17,6 Mg/ha. W rekultywacji gruntów można zastosować do 26,4 Mg środka na hektar nie częściej niż raz na 3 lata.

Rośliny ozdobne rabatowe – środek „Kompost Brzeziński” wczesną wiosną rozsypać równomiernie na rabaty w ilości około 2 – 4 kg na 1 m2 (4 – 6 1/m2 ) następnie wymieszać go z warstwą gleby na głębokość do 20 cm, a powierzchnie wyrównać. Tak przygotowana gleba jest odpowiednia do sadzenia roślin rabatowych.

Trawniki — środek „Kompost Brzeziński” należy rozrzucić na glebę przeznaczoną do założenia trawnika i wymieszać za pomocą narzędzi rolniczych. Następnie teren wyrównać i wysiać trawę. Środek stosować wiosną lub późnym latem w ilości do 4 kg na 1 m2 (do 6 1/m2).

Cennik kompostu 

Ustala się cennik za kompost o nazwie handlowej „Kompost Brzeziński”

Lp.

Nazwa produktu

cena netto / 1m3

VAT

cena brutto/ 1m3

1.

Kompost Brzeziński

85,00

 8%

91,80

Ceny obejmują koszty załadunku na terenie zakładu, ceny nie obejmują kosztów transportu.
Dopuszcza się również możliwość negocjacji cen dla stałych odbiorców i sprzedaż na indywidualnych warunkach cenowych. Przeniesienie prawa do rozporządzania towarem, ze sprzedającego na kupującego przechodzi w momencie opuszczenia terenu sprzedającego – brama zakładu Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Sp. z o. o, Brzeziny,  ul. Komunalna 1 26-026 Morawica .

Cena w zł netto zostanie powiększona o podatek VAT według obowiązującej stawki.

Sprzedaż kompostu z załadunkiem na samochody Kupującego odbywa się od poniedziałku  do piątku w godzinach 7 30 – 15 00.
Telefon kontaktowy: 41 31 14 928 oraz kom. 606 306 740
Cennik obowiązuje do daty jego zmiany.

Załączniki do pobrania:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy

ul. Kielecka 9,  26-026 Morawica

NIP: 6571025692

REGON: 260578163

KRS: 0000407915

Wysokość kapitału zakładowego: 3 768 000,00 PLN

 

E-PUAP: /zgkmorawica/domyslna


Zakład czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 07:30- 15:30


Miasto i Gmina Morawica

www.morawica.pl

www.zgkirmorawica.pl© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content