USŁUGI

www.zgkirmorawica.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Sp. z o.o. dysponuje sprzętem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji WUKO.

Ze względu na eksploatację, przygotowanie do inspekcji lub renowacji, kanały sanitarne wymagają regularnych konserwacji. Czyszczenie ciśnieniowe to jeden ze sposobów czyszczenia kanalizacji, stosowany powszechnie przy obsłudze instalacji zewnętrznych. Metoda hydrodynamiczna pozwala na skuteczne czyszczenie rur, usuwanie ze ścianek rury osadów oraz przesuwanie ich do studzienki w celu wybrania. Przy zastosowaniu tej metody możemy dokładnie przygotować instalację  do inspekcji lub naprawy. Ważnym jest dobranie odpowiednich parametrów pracy (wydajność wodna przy odpowiednim ciśnieniu roboczym) pompy ciśnieniowej urządzenia oraz rodzaju głowicy roboczej, do średnic czyszczonych rur i rodzaju zanieczyszczeń. Zamontowanie odpowiedniej końcówki roboczej oraz dobranie odpowiedniej maszyny pozwolą na usuwanie nawet bardzo twardych osadów np. skamieniałego piachu itp.

Samochód specjalny typu WUKO do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

jednostka miary

cena netto

1.      opłata za pierwszą godzinę najmu

godz.                                

600,00

2.      dodatek do ceny za każdą rozpoczętą godzinę najmu

godz.

350,00

3.      dodatek do ceny za usługę świadczoną w porze nocnej oraz

         w niedziele i święta – za godzinę najmu

godz.

110,00

4.       dodatek do ceny za każdy przejechany 1 km

km

6,00

5.      dodatek do ceny za kolejnego pracownika do obsługi

         – za każdą rozpoczętą godzinę

godz.

40,00

Cennik usług sprzętem w ZGKiR w Morawicy

Lp.

Nazwa sprzętu                                                   

jednostka miary

cena netto

1.

Ciągnik Ursus z przyczepą

godz.

150,00

2.

Koparka New Holland

godz.

160,00

3.

Ciągnik Ursus z rębakiem                           

godz.

220,00

4.

Ciągnik Ursus z kosiarką bijakową

godz.

160,00

5.

Ciągnik Ursus ze szczotką

godz.

150,00

Cennik usług utrzymania czystości i terenów zielonych w ZGKiR w Morawicy

Lp.

Nazwa sprzętu

jednostka miary

cena netto

1.

prace za pomocą kosiarki spalinowej ręcznej

godz.                     

60,00

2.

prace za pomocą kosiarki spalinowej samojezdnej

godz.

70,00

3.

prace za pomocą pilarki spalinowej ręcznej

godz.

60,00

Cennik usług związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków w ZGKiR w Morawicy

Lp.

Nazwa sprzętu

jednostka miary

cena netto

1.

odkręcenie lub zakręcenie zasuwy

usł.                                    

70,00

2.

udrożnienie przyłącza i sieci kanalizacyjnej – samochód

specjalistyczny WUKO

godz.

350,00

3.

dojazd samochodem specjalistycznym WUKO

km

6,00

4.

wymiana wodomierza głównego wraz z plombowaniem uszkodzonego

z winy odbiorcy

szt.

250,00

5.

sprawdzenie wodomierza – ekspertyza

szt.

100,00 + koszt ekspertyzy

6.

montaż podwodomierza radiowego wraz z plombowaniem

szt.

200,00

7.

ponowne plombowanie wodomierza/podwodomierza

szt.

70,00

8.

monitoring przyłącza i sieci kanalizacyjnej kamerą

godz.

170,00

9.

dojazd z kamerą pow. 10 km – opłata dojazdowa

km

4,00

UWAGA:
Wszystkie podane ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy

ul. Kielecka 9,  26-026 Morawica

NIP: 6571025692

REGON: 260578163

KRS: 0000407915

Wysokość kapitału zakładowego: 3 768 000,00 PLN

 

E-PUAP: /zgkmorawica/domyslna


Zakład czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 07:30- 15:30


Miasto i Gmina Morawica

www.morawica.pl

www.zgkirmorawica.pl© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content