APEL O KORZYSTANIE Z WODY WYŁĄCZNIE DO CELÓW SOCJALNO – BYTOWYCH

W związku z występującymi w ostatnich dniach wysokimi temperaturami powietrza, Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Sp. z o. o. w trosce o zapewnienie mieszkańcom Miasta i Gminy Morawica nieprzerwanej dostawy wody do celów socjalno – bytowych, apeluje o używanie wody tylko do ww. celów i w związku z tym prosimy o powstrzymanie się od podlewania wodą z sieci wodociągowej działek, terenów rekreacyjnych, trawników, ogródków przydomowych, napełniania basenów oraz mycia samochodów.

Woda z wodociągu dostarczana odbiorcom przeznaczona jest na zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych. Bardzo duży wzrost ilości pobieranej w ostatnich dniach wody w stosunku do średniego rozbioru oznacza, że większa część wydobywanej wody jest wykorzystywana na inne cele.

Rozbiór wody kilkukrotnie wyższy od poziomu, do którego jest przystosowany system stanowi zagrożenie dla jego wydolności, co może skutkować przerwami w dostawie wody na podstawowe potrzeby mieszkańców.

Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody, prosimy o wyrozumiałość i ograniczenie zużycia wody wyłącznie do potrzeb socjalno-bytowych.

Poprzedni Informacja o połączeniu spółek  Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. ze spółką ,,KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy

ul. Kielecka 9,  26-026 Morawica

NIP: 6571025692

REGON: 260578163

KRS: 0000407915

Wysokość kapitału zakładowego: 3 768 000,00 PLN

 

E-PUAP: /zgkmorawica/domyslna


Zakład czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 07:30- 15:30


Miasto i Gmina Morawica

www.morawica.pl

www.zgkirmorawica.pl© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content