Ogłoszenie o pracę

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Sp. z o.o. zatrudni na stanowisku Gospodarz hostelu.

Twój zakres obowiązków:
•    Przyjmowanie rezerwacji oraz planowanie dostępności pokoi,
•    Bieżąca obsługa Gości hostelu zgodnie z przyjętymi standardami, informowanie gości o dostępnych usługach,
•    Współpraca z innymi działami obiektu i księgowością, pomoc i bieżące wsparcie,
•    Dopilnowanie aktualizacji i prawidłowości wszelkiej dokumentacji w recepcji,
•    Utrzymywanie hostelu w czystości i porządku, dbanie o estetykę wnętrz,
•    Sprawdzanie zgodności z regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny w hostelu,
•    Kontrola prawidłowości rozliczeń z gośćmi i usługodawcami zewnętrznymi,
•    Dbanie o dobre relacje z klientami oraz pozyskiwanie nowych klientów,
•    Bezpośrednia współpraca z Zarządem.

Nasze wymagania:
•    Wysoka kultura osobista,
•    Komunikatywność, punktualność i samodzielność w działaniu,
•    Dokładność w wykonywaniu obowiązków,
•    Umiejętność zarządzania czasem,
•    Znajomość obsługi urządzeń biurowych,
•    Umiejętność pracy w zespole,
•    Gotowość do pracy w systemie zmianowym,
•    Uprzejmość i nastawienie na wysoką jakość obsługi gościa,
•    Gotowość na poszerzanie swojej wiedzy,
•    Doświadczenie w branży hotelarskiej na podobnym stanowisku, mile widziane ukończone hotelarstwo lub turystyka i rekreacja,
•    Umiejętność obsługi i nadzorowania pracy recepcji, w tym rezerwacji zameldowań/wymeldowań gości,
•    Umiejętność pozyskiwania gości hotelowych,
•    Umiejętność rozwiązywania problemów i elastyczność w podejściu do potrzeb klientów,
•    Język angielski w stopniu komunikatywnym,
•    Prawo jazdy kat. B.

To oferujemy:
•    Umowa o pracę,
•    Stabilne zatrudnienie,
•    Przyjazna atmosferę.

Wymagane dokumenty:
•    List motywacyjny,
•    Curriculum Vitae,
•    Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•    Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem  o zatrudnieniu,
•    W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
•    Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście  w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Sp. z o.o.
ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica z dopiskiem: dotyczy naboru na Gospodarz hostelu  w terminie do dnia 17.11.2023 do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Prezes  Zakładu Gospodarki Komunalnej  i Rekreacji w Morawicy
/-/ Zdzisław Zięba

Poprzedni Zapytanie ofertowe „Badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 r.”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy

ul. Kielecka 9,  26-026 Morawica

NIP: 6571025692

REGON: 260578163

KRS: 0000407915

Wysokość kapitału zakładowego: 3 768 000,00 PLN

 

E-PUAP: /zgkmorawica/domyslna


Zakład czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 07:30- 15:30


Miasto i Gmina Morawica

www.morawica.pl

www.zgkirmorawica.pl© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content