Ogłoszenie o naborze do pracy – operator koparki / koparko ładowarki

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Sp. z o.o. zatrudni na stanowisku

Operator koparki / koparko-ładowarki

Zakres obowiązków:

 • obsługa koparki / koparko-ładowarki,
 • wykonywanie prac ziemnych,
 • usuwanie awarii,
 • odpowiedzialność za powierzony sprzęt.

Nasze wymagania:

 • uprawnienia operatora koparki / koparko-ładowarki,
 • rzetelność i dokładność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność,
 • współpraca z innymi pracownikami.

Oferujemy:

 • stałą pracę w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę, normowany czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia finansowane lub współfinansowane przez pracodawcę,
 • możliwość awansu zawodowego,
 • grupowe ubezpieczenie,
 • praca na terenie Miasta i Gminy Morawica.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i naboru.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Sp. z o.o. ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Operator koparki / koparko-ładowarki w terminie do dnia 24.05.2024 r. do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Prezes
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Rekreacji w Morawicy
/-/ Zdzisław Zięba

Poprzedni Ogłoszenie o naborze do pracy – pracownik ogólnobudowlany

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy

ul. Kielecka 9,  26-026 Morawica

NIP: 6571025692

REGON: 260578163

KRS: 0000407915

Wysokość kapitału zakładowego: 3 768 000,00 PLN

 

E-PUAP: /zgkmorawica/domyslna


Zakład czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 07:30- 15:30


Miasto i Gmina Morawica

www.morawica.pl

www.zgkirmorawica.pl© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content